ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Η Almacom έχει μεγάλη τεχνογνωσία στη παραγωγή υψηλής ποιότητας κόκκων πολυαιθυλενίου μέσα από σύγχρονες διαδικασίες και από επιλεγμένες πρώτες ύλες από βιομηχανικά scrap.
Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός μας και η βαθιά γνώση των διαδικασιών ανακύκλωσης και παραγωγής εξασφαλίζουν τεμαχισμένο ποιοτικό κόκκο, καθαρό, ιδανικά για ποικιλία χρήσεων.